några av våra uppdrag

backa bruksorten

​æ

2020-pågående

Tillsammans med kulturantropologen  Dr. Katarina Graffman processleder vi stålindustrins branschorganisations delprojekt “Backa Bruksorten” inom det Vinnova-finansierade programmet Metalliska material. Syftet är att kartlägga behovet och de möjligheter som finns för bruksorter att bli mer attraktiva och därmed säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Genom att förena agila processer med kulturantropologiska forskningsmetoder söker vi den diversifiering och det annorlunda angreppsätt som behövs för att hitta lösningar till denna komplexa utmaning. 

Image by bruce mars
Jernkontoret vit.png
hela hagfors

​æ

2020-pågående

Uppdragets syfte är att processleda tillsammans med den regionala samhällsbyggnadsaktören SBK Värmland för att säkra medborgarnas röst i processen för en ny kommunal översiktsplan i Hagfors, samt initiera fler initiativ i civilsamhället till mobiliseringsplattformen Hela Hagfors.

Här mixas agila processer med lokalkännedom, samt metoder och analyser från beteendevetare och samhällsanalytiker för att leverera den mentala och fysiska platsidentiteten hos flera platser i Hagfors kommun.

Arbetssätt:

Digitala & fysiska workshops

Crowd of People
värmlands idéburna

​æ

okt 2020- jan 2021

Uppdragets syfte är att formulera Nätverket Värmlands Idéburnas kommunikativa budskap och kartlägga medlemmarnas behov, för att leverera ett underlag till framtida finansiering från Region Värmland, samt största möjliga medlemsnytta vad gäller stöd och påverkansfunktioner som en framtida, potentiell branschorganisation för idéburen sektor behöver ha.

Arbetssätt:

Digitala workshops

Leverans:

  • Två workshops

  • Ett textdokument (IOP-utkast)

  • Ett visuellt pdf-dokument med behovsinventering, workshopssammanställningen, organisationens kärnbudskap, samt kickstarten av en kommunikationsplan

Image by Priscilla Du Preez