top of page
Uppdraget

allt börjar med ett leende.

Vi hjälper platser & organisationer att bjuda in lekfull förändring så att fler kan upptäcka sina verksamheters och platsers naturliga styrkor & möjligheter för en hållbar framtid.  

​æ

Lösning

vår lösning

Innovationsledning & processer som bjuder in klacksparkskultur där utmaningar annars bromsar handlingskraften.

Vår filosofi

vår filosofi

Vi hittar sätt där vi kan kombinera det relationella och det rationella i oss  människor som får oss att ta andra beslut och därmed skapar förändring över tid. Vi kallar det Empatidesign.

 

Sättet vi gör det på är genom att leka, våga bjuda in fler & testa litet!

​æ

Metoder, verktyg och tillvägagångssätt för att arbeta med platsattraktivitet och hållbarhet oavsett förutsättningar

Hållbara platser vektoriserad_svart_Rityta 1.png
Hållbara_Platser_Agenda_2030.png
Vilka är vi?

vilka är vi?

Värmlänningar med stora hjärtan & bakvända frågor!
 

Effect Innovation är sprunget ur viljan att utveckla bruks- och landsbygdsorter. Företaget arbetar numera med ett breddat fokus för att sprida metoder, erbjuda förändringsledning och utveckla nya lärdomar tillsammans med flera platser och verksamheter nationellt.

 

Förändring introduceras på ett enkelt och lekfull sätt, vilket ofta avdramatiserar osäkerheten och rädslan i organisationer som kommer av att utvecklas. På det sättet har företaget i flera projekt påvisat att det går att utveckla metoder för att hitta platsers och verksamheters naturliga styrkor och därmed möjligheter att bidra till en hållbar framtid genom inkludering, processer för normförskjutningar, förenkling och tillämpning av forskningsmodeller, samt folkbildningsinsatser.

johanna Rickan bild.jpg

JOHANNA RICKAN

Analys, innovationsledning, forskning & teoretiska ramverk

Maria 2.png

MARIA LINDH

Analys, Innovationsledning & implementering/förankring

Cherin Andreas fotograf HC stil.jpg

CHERIN NILSSON

Analys, innovationsledning, design & paketering

Kontakt
Vänner

några av våra vänner

Jernkontoret vit.png
Värmlands_idéburna_vit.png
Hagfors kommun vit.png
upisdown_logo_vit.png
bottom of page