top of page

​æ

vad kan vi göra för dig?

Ibland kan det vara svårt att veta vad man söker när man arbetar med det mänskliga och relationer - kort och gott det som brukar kallas "mjuka värden". Vi har därför valt att inte bara visa några av de  tjänster vi erbjuder, utan också de frågor och konversationsstarter som tidigare kunder har haft innan vi valt en väg fram tillsammans.

 

Längst ner hittar du våra kontaktuppgifter om du vill prata med någon av oss! :)

Paper Fold

Hur uppfattas vi av våra kunder?

intern image

Twisted Wall

Vi har en massa idéer, men få som vill engagera sig i dem...

förändringsledning

Wooden Hut

Arbetar vi som team bra tillsammans?

kulturanalys av företaget/teamet

Marble Surface

Allt förändrades över en natt - hur ska vi nu hitta intäkter?

affärsinnovation

Bill

Hur arbetar en med hållbarhet?

rådgivning & stöd för hållbarhet

Square Stage

Hur ska vi kompetensförsörja vår verksamhet?

kompetensförsörjning

Hieroglyphics

Jag är trött på protokoll som ingen läser. Finns det ett annat sätt?

visuell dokumentation &
live-anteckningar

Abstract City Lights

Hur ska vi lösa den här komplexa utmaningen?

behovsinventering & riktningsförslag

Shadow

Vi behöver få fler att förstå vårt budskap

upplevelsebaserat lärande

Stone Jar

Jag jobbar med "mjuka värden", men ingen förstår nyttan & värdet

DNA-formulering  & effektmätning 

bottom of page