top of page

några av våra projekt

​æ

hållbara hagfors

2021-2022

Hållbara Hagfors är ett initiativ för platsutveckling där den sociala hållbarheten är i centrum. Utifrån mänskliga behov och med ett normkritiskt perspektiv inkluderas just den diversifierade grupp, som behövs för att säkerställa hållbarhet över tid. 

 

I projektet ingår idag delprojekteten NANO, som syftar till att ta vara på gömd potential hos unga med fokus mot entreprenörskap, samt Kyrkan i lokalsamhället, med syftet att öka kunskapen om det lokala kulturarvet. 

 

Projekten utförs i Hagfors som plats och med unga invånare som huvudpersoner.

Arbetssätt:

Fysiska workshops, intervjuer & effektmätning

Hållbara_Platser_Agenda_2030.png
Hållbara platser vektoriserad_vit_Rityta 1.png

​æ

backa bruksorten

2020-2021

Vi processleder stålindustrins projekt “Backa Bruksorten” inom det Vinnova-finansierade programmet Metalliska material. Syftet är att kartlägga behovet och de möjligheter som finns för bruksorter att bli mer attraktiva och därmed säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Genom att förena tjänstedesign, agilitet och flera forskningsområden söker vi den diversifiering av källor, svar och det annorlunda angreppsätt som behövs för att hitta lösningar till denna komplexa utmaning. 

Image by bruce mars
Jernkontoret vit.png

​æ

hela hagfors

2020-2021

Uppdragets syfte var att säkra medborgarnas röst i processen för en ny kommunal översiktsplan i Hagfors, samt initiera fler initiativ i civilsamhället till mobiliseringsplattformen Hela Hagfors.

Processledningen genomfördes tillsammans med samhällsbyggnadsaktören SBK Värmland.

Här mixades agila processer med lokalkännedom, samt metoder och analyser från beteendevetare och samhällsanalytiker för att leverera den mentala och fysiska platsidentiteten hos flera platser i Hagfors kommun.

Arbetssätt:

Digitala & fysiska workshops

Crowd of People
Hagfors kommun.jpg
bottom of page